Health

The Importance of Ear Hygiene

Dr. Luiza Bulac explains how to properly clean your ear

Our ears, often taken for granted, play a crucial role in our daily lives, allowing us to experience the rich tapestry of sounds that surround us. Yet, when it comes to personal hygiene, the ears are often overlooked. Maintaining proper ear hygiene is essential for ensuring the health and functionality of this remarkable sensory organ.

Ear Hygiene Misconceptions

One commonly held misconception is that cotton swabs are the ideal tool for cleaning ears. However, this belief is far from the truth. In reality, inserting cotton swabs into the ear canal can push wax deeper, potentially leading to blockages or damage.

Another prevailing myth is that ears require daily cleaning. While it’s important to maintain proper hygiene, the ears possess a natural self-cleaning mechanism that usually keeps them in good condition.

Earwax, also known as “cerumen”, has a protective role and is not a sign of poor hygiene. It self-eliminates from the inside to the outside of the ear. The production of earwax varies from person to person, and the consistency and viscosity of the earwax are influenced by sex, age, environment, and diet.

This is not a sign of poor hygiene; in fact, it is a sign of normal and healthy ears. The use of wooden sticks with cotton, popularly known as “ear swabs,” is contraindicated. They should only be used for external use. Inserting a cotton-tipped swab or anything else can promote the formation of earwax plugs, potentially causing injuries to the external ear canal, infections, or perforation of the eardrum” says Dr. Luiza Bulac, Specialist in Otorhinolaryngology.

She also explains that the proper removal of earwax should only be done using a cotton pad or a small towel. Additionally, the regular use of ear sprays, such as Oticsun, or any other spray available in your area 2-3 times a week, will maintain the cleanliness of the ear canal, prevent the accumulation of earwax, and the formation of plugs.

Prioritizing Ear Hygiene for Optimal Ear Health

Taking care of our ears through proper hygiene practices is essential for maintaining overall well-being. By understanding the significance of ear hygiene, debunking misconceptions, and following practical tips for effective cleaning, we can ensure healthy, clean ears that function optimally. Embrace the journey of ear care, protecting this remarkable sensory organ and enjoying the beauty of sound for years to come.

Romanian version below

Dr. Luiza Bulac explică importanța igienei urechii

Urechile noastre, joacă un rol crucial în viața noastră de zi cu zi, permițându-ne să experimentăm bogăția de sunete care ne înconjoară. Cu toate acestea, când vine vorba de igiena personală, urechile sunt adesea neglijate. Menținerea unei igiene corecte a urechii este esențială pentru a asigura sănătatea și funcționalitatea acestui organ senzorial remarcabil.

Ceara, denumită și cerumen , are rol de protecție – nu e un semn de igienă precară –  și se auto elimină din interior spre exterior. Secreția de cerumen diferă de la o persoană la cealaltă, iar consistența și vâscozitatea cerumenului e influențată de  sex, vârstă, mediu și de regimul alimentar.

„Cerumenul nu e un semn de igienă precară, de fapt, este un semn al urechilor normale și sănătoase. Folosirea tampoanelor de lemn cu bumbac, denumite popular „bețișoare de urechi” sunt contraindicate. Acestea pot fi folosite doar pentru uz extern.

Introducerea unui tampon cu vârf de bumbac, sau orice altceva, favorizează formarea dopului de cerumen, poate provoca leziuni la nivelul conductului auditiv extern, infecții sau perforații ale timpanului” explică Luiza Bulac, Medic Specialist ORL.

De asemenea ea menționează și faptul că înlăturarea corectă a cerumenului se va face doar, folosind o dischetă de vată sau un prosop mic. Utilizarea cu regularitate a spray -urilor auriculare  precum Oticsun – de 2-3 ori pe săptămână, va menține igiena canalului auditiv și va preveni acumularea de cerumen și formarea dopurilor.

2 Comments

  • Maria

    Am citit articolul si mi se pare foarte util. Nu am stiut ca betisoarele de urechi nu sunt bune pentru curatare. Ii mulțumesc doamnei doctor pentru aceste sfaturi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cookie Consent with Real Cookie Banner